3 apr. 2008

Fick en fråga av en ung kvinna igår. Den löd: Vad är egentliigen politisk schamanism? Det finns kanske fler som undrar det och därför ska jag försöka svara så enkelt som möjligt.

Vad är politik? Jo, det är konsten att organisera våra liv. Vår vardag ser ut som den gör beroende på strukturer och förhållanden som människorna skapar. Politik handlar för det första om att inse att det finns olika intressen som inte alltid är förenliga. Politiken är den arena där dessa intressen är lättast att beskåda. Dessa intressen är nakna och objektiva även om det ofta, mycket ofta, döljs i natt och dimridåer och kallas "sunt förnuft" eller "tingens ordning" eller ges en dräkt som prålar av begrepp som vi lärt oss uppskatta även om det ofta är svårt att definiera dem. Frihet är ett sådant begrepp som nästan alla hyllar men få vet vad det är. Man måste alltid fråga sig vems frihet som åsyftas och om denna frihet är till något eller från något. Många i detta land som jag tillfälligtvis verkar i tror felaktigt att politiken per definition är det som politiker ägnar sig åt. Begreppet är större än så. Du är själv en politiker, kära vän, sa jag till den unga kvinnan, efter som du handlar och lever i ett samhälle. Min vän Aristoteles som är en ganska lurig typ sa en gång till mig att en idiot är en person som inte fattar att den är ett politiskt djur med ansvar. För mig är politik att avslöja alla intressen som ligger bakom sätten vi lever våra liv.

Vad händer med vår tid, din och alla andras tid, tex? Vem äger din tid? Du? Grattis i sådana fall. De flesta är tvungna att sälja sin tid och det underliga är ju att det finns de som har råd att köpa den. Och den som köper tid, den köper liv. Och i vårt samhälle har man kommit överens om att det är en helig rättighet att äga. Det man har köpt, det äger man. Om vi säljer vår tid är den inte längre vår. Varför vill man köpa tid, då, frågade den unga damen vidare. Jo, svarte jag, därför att rätt använd skapas värden av tiden och med dessa värden kan jag ju köpa ännu mer tid och till slut äger jag massor av tid som ger mig en underbar, berusande makt över människor jag inte känner och jag kan också köpa tid som jag "ger" tillbaka genom att hitta på TV-tävlingar och substitut-dramatik som ger en som sålt sin tid en falsk känsla av att leva och sedan köper jag upp journalisters och professorers tid, sätter dem i arbete och "hjälper" de som sålt sin tid att orientera sig i en värld som är så komplicerad och förvirrande. Jag hjälper dem helt enkelt att tänka rätt. Det är det som är politiken idag, min vän, avslutade jag min tankegång. Sedan genomförde vi en astral sexualakt och rökte fridsamt efteråt. "Hur kopplar du det till schamanisn, då, Jan?" frågade hon och blåste ut en rökpuff som liknade ett ansikte, som jag igenkände som Friedrich Engels. Jo, svarte jag, det kan låta lite flummigt, men det handlar ju egentligen inte om något svårare än att ha en levande relation till sk flydda tider och en förmåga att koncentrera sin energi på kommande tider. Man skaffar sig helt enkelt kunskaper om utvecklingens lagar, som jag brukar kalla Världsandens väg till fullbordan. För att ge det ett namn har kommunisterna, dessa prydnader för livet, gett det ett namn. Historisk materialism. Visst är det vackert, sa jag. Mycket, sa hon. Men att förflytta sig i tid och rum, är inte det lite ockult, Jan, frågade hon vidare. Jo, om man betraktar det ytligt kan det kanske förefalla så, men tänk efter nu. När du drömmer är ju allt möjligt och vad är drömmar om inte energi som har roligt i ditt medvetande och som ju är en egenskap som kännetecknar högt utvecklad materia, din hjärna. Alltså är det helt enkelt ren och skär materialism, min vackra kamrat, avslutade jag vår sköna konversation. Sedan ville hon ha tantrasex med en vännina och flög iväg och lämnade mig i en vemodig stämning.

Kom ihåg alla vackra kamrater, att Jan älskar er.

Jan

Inga kommentarer: