18 apr. 2008

Teater Tribunalen

Högt älskade! Nu skall snart den fulla innebörden i begreppet politisk schamanism avslöjas, och hela mitt och ert livsverk framläggas till beskådande! De tre avdelningarna 1) klasshatets sublimering, 2) ironin i kapitalet och 3) kärlek under sufisten Kollontajs handfasta ledning skall nu äntligen avfyras. Även om jag har en del invändningar mot upplägget kommer jag att från 19.00 denna afton att framträda offentligt och ge moder jorden och världsanden all kärlek jag har. Segern är vår, kamrater! Framgångens vindar smattrar i våra fanor, och den nya människan har redan börjat växa!

Kyss på er alla!
Jan

Inga kommentarer: