25 jan. 2011

Debatt

Som jag tidigare nämnt så är detta utkast till principhållning underkastad debatt på teatern. Min linje anses som löjlig av flera personer med inflytande. Deltag gärna själva! Jag kommer att göra ytterligare kommentarer senare. Ni kan också vända er direkt till tribunalen.com

Inga kommentarer: